Wednesday, September 28, 2005

அபிராமி / ஆண்டாள், used by Kamal

Me back after a while!!! Back from India புது புத்துணர்ச்சியொட.
My father is a major சக்தி பக்தர் and recites அபிராமி அந்தாதி on a daily basis. Incidentally I was listening to it at PB's house when he pointed out this particular slokam as being used by Kamal/Raaja in Guna. My goodness!!! A world of difference between the original recitation and the way Raaja has composed. I have always felt, even without knowing that it belongs to அபிராமி அந்தாதி, that the music did deliver its feel.

அபிராமி அந்தாதி

நாயகி, நான்முகி, நாராயணி,
கை நளின பஞ்ச
சாயகி, சாம்பவி, சன்ங்க்ரி,
சாமளை, சாதி நச்சு
வாய் அகி மாலினி, வாராகி,
சோலினி, மாதங்கி என்று
ஆய கியாதியுடையாள் சரனம் -
அரன் நமக்கெ.


Similarly a rerecording piece in Hey Ram, when Saketh Ram returns to SriRangam, very intelligently thought about. A perfect BGM to play up Arangam and a marraige in the temple town.

நாச்சியார் திருமொழி

வாரணமாயிரம் சூழவலஞ்செய்து
நாரணநம்பி நட்க்கின்றானென்றெதிர்
பூர்ணபொர்க்குடம் வைத்துப் புரமெங்கும்
தோரண்ம் நாட்டக் கானாக்கண்டேன் தோழி

மத்தளம்கொட்ட வரிசங்கம் நின்றூத
முத்துடைத்தாமம் பந்தற்கீழ்
மைத்துனன் நம்பி மதுசூதனன் வன்ந்து என்னை
கைத்தலம் பற்றக் கானாக்கண்டேன் தோழி

To point out the significance, a dialogue that succeeds this scene

"என்னை ஆத்துக்காரியா தான் ஏத்துக்கலை at least, ஆண்டாளாவது ஏத்துக்கோங்கோ"

Monday, August 08, 2005

Earning mode to Learning mode.

What makes life more interesting to live? What is it
that every Human being wants to live? What is money
for? What is education for?

Well, here I go again with more questions that keep
resonating in me day in and day out. This time I am
going to try and make it more mundane and sound more
like a normal person. Ahem, this is in attempt to
honor some of my friends, who read my blogs and
comment, “Well it was a decent read, but what are you
trying to say?”

When I reach out to people who are perceived to be
successful, to get an understanding of what life is
all about, the common response is “Life is about
taking up challenges and by that learn more.” If that
was so, what is the use of money and formal education?
Well, honestly I believe they are the prime tools that
put you in the seat to face these challenges and
acquire knowledge. Ultimately, what we yearn for in
life is some recognition. An individual’s worth is
measured by the difference he brings about to the
immediate society he is associated with. It could be through
money, it could be through service. The end quotient
remains the knowledge he acquired through the process
of reaching out to the society.

Incidentally I was reading RS blog, NRI babble and
yet another article on Hindustan Times, Are NRI’s Non
Returning Indians
. Pulling both these articles into
the context we have here, why would we really want to
stay in the US? Earn more?!?!?! Great!!! So, what
happens if you earn more? You have this power and
vision to aspire for more?
Excellent!! Then again this contiues as a cycle until
it hits a platue when we realize life is not all about
earning money, the focus slowly shifts to acquiring
knowledge (well, for most of us it should). This is
when we shift gears, change our approach to life and
start engaging ourself in projects that shows visible
change in the society we associate with.

• Gandhi did this when he was in his late 30’s
• Bill Gates did this when he was in his early 40’s
• Vivekanada did in his late teens
• Mohan Bhargava in Swades when he returns to US from
his India visit just to quit his job to go back full
time to get associated with the immediate society to
learn more.
• Well, my next door uncle is in his 60’s don’t know
when this change will occur on him.

This paradigm shift is what is documented by Manu in
his Varashrama Dharma as a shift from Gruhastham to
Vanaprastham. A sense of liberation from just held by
your family to reaching out to the society (in those
days it used to be the forest) to acquire more
knowledge.

So where am I? Debating, if I should really experience Gruhastham to
appreciate Vanaprastham and Sanyasam!!!

Tuesday, August 02, 2005

mein Nathuram bhol raha hoon

“karmaNyev adhikArsthe ma phaleshu kadhachana”

Scene1: Kurukshetra, the battle between the Kauravas and the Pandavas. Arjuna feels helpless to have a recontre with some of his most revered and beloved people. Krishna assumes the role of the Guru, to sermon Arjuna of his duty. He preaches the Gita, which has the essence of the do’s and don’ts for a life. The point to note here is, once Arjuna accepts Krishna as his Guru, he is in complete assonance to what the Guru delivers to him. This very virtue in him helped him come out of his imbroglio.

Scene 2: January 30th 1948, the day The Mahathma was assassinated by a very learned Hindu nationalist. Well, I do not want to call him a fundamentalist, as from my view point he did have a fair argument to support his action. Refer “May it please you Honour”. Nathuram Godse, assumed the exact same virtues of Arjuna, accepted Veer Savarkar (Veer Savarkar, I believe, also gave this very same argument to influence people to jon the movement) as his Guru and was in complete accedence to whatever his Guru wanted him to do. He believed fullest in what his Guru preached.

I personally feel, it is for an individual to choose his path of karma. If, what Arjuna did was not a murder and an action to protect Dharma, I IMHO feel Nathuram also did what he believed is required to protect Dharma. Nowhere in his trail testimony does he mention anything ill about MK Gandhi. For that matter he did respect him for his effort to fight for India’s freedom, like how Arjuna respected Dhrona, Bhishma and others.


"If devotion to one's country amounts to a sin, I admit I have committed that sin. If it is meritorious, I humbly claim the merit thereof. I fully and confidently believe that if there be any other court of justice beyond the one founded by the mortals, my act will not be taken as unjust. If after the death there be no such place to reach or to go, there is nothing to be said. I have resorted to the action I did purely for the benefit of the humanity. I do say that my shots were fired at the person whose policy and action had brought rack and ruin and destruction to lakhs of Hindus."
Nathuram Godse


My verdict: Nathuram Vinayakram Godse is innocent!!!!

Disclaimer: I am not a Hindu fundamentalist. I am just a passerby, who would like to have a fair retrospect sans awe to M. K. Gandhi.

Wednesday, July 20, 2005

நெய்தலில் முல்லை கண்டேன்

இரண்டாயிரம் அண்டுக்கு முன் முல்லயில் காதல்.
இரண்டாயிரத்தில் நெய்தலில் அதே காதல்,
ஆனால் பாவம் இன்று கள்வர்களுக்கு மறயத்தான் இடம் இல்லை.


அகநாநூரு ஏடுகளில், தொல்க்காப்பியர், முல்லை (forest lands) காதலின் ஒரு முக்கிய அம்சம் கள்ளத் தனம் என்று கூருகிரார். இன்றும் அதே கள்ளத் தனம் நீடித்திருக்க, பாவம் கள்வர்களுக்கு (காதலர்களுக்கு) இந்த நகரப் பெருக்கில், பாவம், ஒதுஙகத்தான் இடம் இல்லாமல் பொயிற்று. :-)

Tuesday, July 05, 2005

கல்வியா செல்வமா வீரமா ...

I was watching this movie சரஸ்வதிஸ் ஸபதம் recently.

படத்தொட கறு கேள்வி, மனிதனுக்கு மிக முக்கியமானது கல்வியா, செல்வமா, வீரமா?
நம்ப எல்லாரும் யோஸிக்க வேண்டிய விஷயம்

I personally have a take on this, but இந்த விஷயத்தை சபைக்கு கொண்டு வந்து மத்தவங்லோட கறுத்தையும் தெரிஞ்சுக்கலாம்னு ஒரு ஆஸை :-)

மனிதனுக்கு மிக அவசியம் எது? (It need not have to be any of the above mentioned too)

Thanks lot for all those who responded

My take:

I have always felt that the most important element or attribute that a man/woman should posess is honesty. This one word kind of makes all other stuff redundant. If a person is honest, he will work hard to gain knowledge. Gaining wealth or power will not be his motive. A man who is dutybound and knowledgeble, under STP conditions will be satisfied and peaceful.

Ultimately what we really care for in life is, at the end of the day when we go to bed, we should have a peaceful untroubled sleep. This can be extrapolated to life's span too!!!

Sunday, June 26, 2005

உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம்

"கர்னன்" படத்தில் இடம் பெறும் இப் பாடல் என்னை சிறிது குழப்பத்தில் ஆழ்தியது.

பாடல் : "உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் உறங்காதென்பது வல்லவன் வகுத்ததடா கர்னா"

குழப்பம் : கண்ணன் கீதை போதித்த இடம், குரு¦க்ஷத்ரம். கீதயில் கண்னன் கூறுவது, ஆத்மா தன் காமப் பலனும் கருமப் பலனும் நீங்கி புனிதம் பெற்று இறை சேர்கிரது. ஆக பலன் எதிர் பாராக் கருமாக்கள் புனிதம் அடைந்து புவி பிரிகிரது.

கர்னன் அத்தகய பலன் எதிர் பாரா கர்மணி. "நல்ல உள்ளம்" என்ற அடைமொழி பொருத்தம். ஆனால் அத்தகய உள்ளம் அல்லவா உறங்கும்? அதை உறங்கா உள்ளம் எண்று குறிப்பிடுவது சரியா?

இன்ங்கு கவிஞர் குரிப்பிட நினைத்தது உள்ளத்தயா அல்லது உடலயா?

இதுப் பிழயா அல்லது என் அறியாமயா?

Saturday, June 18, 2005

Music பைத்தியங்கள்

What happens when a group of young talented (?!?!?) people with similar interest get together?
7th HARMONIC, the band had a reunion in Richmond Virginia for Memorial Day weekend. Unfortunately not everybody could turn up, we missed you all guys. ஆனா வந்தவங்க எல்லோரும் had a great time. None of us wanted to move out of the house. So what we did was had some great time recollecting he past and what else JAMMED!!!

கொஞம் பாட்டு record பண்ணி இருக்கோம்

கேட்டு பாருஙோ 7h-Rocks

Tuesday, June 14, 2005

கற்றதும் பெற்றதும் - Books Tagging

I have been tagged by Subha. I am not of the voracious reader kind. My reading habit developed after I came to the US. India வில் இருந்த வரை வெரும் Tinkle, Chandamama, Champak, அவ்லொ தான் நம்ப range :-).

I am basically a non-fiction reader with a very few exceptions like Michael Crichton and RKN.

I like Michael Crichton for the amount of research he does before he comes up with a book.
Recent one - Timeline
Prey, Jurasic Park, Congo.
RKN, I feel the greatness in this author is to convey that is very Indian in a language that is totally foriegn to this land.
recent one - Mr. Sampath printer of Malgudi
Malgudi days, Swami and his friends, Bachelor of ArtsYet another author in the fiction category is Ayn Rand. But i see him as a non-fiction author. I have only read Fountain Head of his books. Howard Roark the lead character is my role model.
I kinda feel that the book conforms to the teachings of The Gita. "karmaNyev adhikArasthe, mA phaleshu kadhachana".

Rest is all non-fictions and biographies. To name some interesting ones.
May it Please your Honour - Nathuram Ghotse. This is not authored by Ghotse. This is the trial transcript that gave him death sentence
My experiments with Truth - M.K. Gandhi. An excellent book. Interestingly, from reading both these books I feel there is not much of a difference in character between Gandhi and Ghotse.
The Goal series - Eliyahu M. Goldratt. It is a must read for all OR majors.

There other biographies in this list.

தமிழில்

நான் பள்ளியில் தமிழ் படித்தது கிடயாது. இது என் சொந்த் முயற்சி, ஆக அதிகம் படிக்க வாய்ப்பு இல்லை. இஙு US வண்த பிறகு என் நீண்ட நாள் ஆதஙத்தை தீர்து கொண்டேன்.

பார்த்திபன் கனவு - கல்கி. 700 வருடத்திர்க்கு முன்பு நிகழ்ண்ததை அழகாக சித்தரித்திரிக்கிரார் அமரர் கல்கி.
ரிஷி மூலம், எனது பார்வயில் - ஜெயகாந்தன். இவரிடம் எனக்கு பிடிதது, அரசியல் எழுதும் பொழுது நடுனிலை வஹிப்பது.
அப்புசாமி படம் எடுக்கிரார் - பகியம் ராமசாமி - ஒரு நேர்முக சன்திப்பில் Crazy Mohan இவரடுய பெர்மைகளை விளக்கினார். சமீபகாலமாக அப்புசாமி சிரு கதைகள் ஆனந்த விகடனில் தொடராக வருகிரது.

The last book(s) I bought
ponniyin selvan - kalki
Early India - Romila thapar
The last book I read
enadhu pArvayil - Jeyakanthan
Total Books I own
Around 50
Books that mean a lot to me
Bhagavad Gita by C. Rajagopalachari
The Goal by Eliyahu M. Goldratt

I would like to tag
Dinesh
Satheesh
Partha

Monday, June 13, 2005

முரண்பாடு

"தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லை எனின் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம்"

முரண்பாடு - சொன்னவன் பாரதி, தன் வாழ்காயில் பாதி நாள் பட்டினி !!!

"thani oruvanukku uNavillai enin jagathinai azhithiduvOm"

muranpAdu - sonnavan bHarathi, than vazhkaiyil pAdhi nAl pattini!!!

Monday, June 06, 2005

ik kavidhayin niRam sivappu

This weekend I was watching "karnan" when I was struck with the way the color red is dealt with by two different poets at different context. I am not in any way trying to compare the caliber of these two poets. Just that it was interesting to note that the same color can have different attributes.

The first one is to describe the generosity of the King, expressed by a poet. Every single line in the verse is associated with the literature and spirituality. The second one being completely romantic, visualized by a person in love has all its comparisons made to nature.


nANi chivandhana madharAr kaNgal
nAdudhorum nadandhu chivandhanar pAvalar KAlgal
narporuLai thEdi chivandhanar gnaniyar nenjam
dhinam koduthu theindhu chivandhadhu karna mAmannan thirukaramE


nANam is a term that is associated with peNmai in tholkAppiyam, oru peNNin iLLakkaNam
pAvalar, meaning poets needed to go around places to gather facts to compose their poetry, yet again associated with literature.
porul thEdi, meaning the learned men/women going in search of "Meaning of Life"


KiLaiyil kAnum kiLiyin mookku
vidalai peNNin vetrilai nAkku
puttham pudhiyai rattha rOja
boomi thodA piLLaiyin pAtham
ellA sivappum unthan kObham


kiLiyin mooku, vidalai peN, piLLain pAdham (my favorite).

What a contrast?!?!?!

Saturday, June 04, 2005

Inspired by "7G Rainbow Colony"

pAi endren sEi endrAi,
sEi endren thAi endrAi,
thAi endrEn pEi kondAi,
nAnum endrEn sAi sEidhAi.
nYAyamo en yAye, nyAyamo?!?!?

porul: nAyaganin kAdhalil mudhal adhiyAyam kAmam (pAi). nAyagiyidamo nambikkai, adhAvadhu oru sEi than petrOridm koLLum uNarvu. uNarndha nAyagan, unnai nAn kApatruvEn endru eNNum bodhu, nAyagi, oru padi mEle sendru thAyaga mAra, idhu thamizh kAdhalin marabu. anAl, 7G thiRaipadathil, nAyagan ellAm neeye, en thAye enum bodhu avaL vibathil sikki, pEi AgirAL. nAyaganum avaLai sEra thudikka, avaL avan kaNavil vandhu sAi seigiral (marukkiral).

padathai parthu en uNarvu

"nYAyamo yAye, nyAyamo?!?!?"

Wednesday, May 11, 2005

kidaikkumo indha dharaNi dhanile

Everytime I witness a classic it starts with liking, then wonderment, then yearning. The obsession quenches, will quench, only after I happen to be the part of the proceedings.

kandEn oru nAL;
kondEn oru nAL;
thirunAL,
avarudan oru nAL ;
AnAl, An nAL ,
vidai peruven marunAL .(migai kondu)

AnAl in line three means, "if it happens,"

porul:
Every time I witness a classic,
Then wonderment, then yearning,
The obsession quenches, will quench, after time I happen to the part of the proceedings (with some exaggeration)

note: migai seithal, kavignanin sothu!!!

To name some:

* vaLLuvan edhuril kai katti oru nAL
* avvAi kizhavidam pAtti kadhaigal kettukondu ou nAL
* mAmallan narasimha pallavan rAjyathil sirpigaludan oru nAL
* rAja rAja Sozhan sabhayil oru nAL
* thirumurai pannirendu ezhudhiya nAyanmArgaludan oru nAL
* mArgazhi thingaLil AndAl odu oru nAL
* kAveri pattinam thiruvaiyARRil thyAgayanodu oru nAL
* ezhutthal routhiram pazhakkiya en Bharathiyudan oru nAL
* mAlgudiyil nArayananodu oru nAL
* kaviyarasarodu bodhayil oru nAL
* M.S. Amma isayodu oru nAL
* nadigar thilagam nAdaga kuzhuvil oru nAL
* Raaja re-recordingil oru nAL
* Kamal Hassan /Crazy thiraikadhai vivadhathil oru nAL

"samAnam Aguma?!?!?!?!"

Saturday, May 07, 2005

enna pArvai indha pArvai

kadhalikka nEramillai, an excellent movie by Sridhar. Very clean comedy, beautiful colors (andha kAlathu Eastman color padam), super hit songs.
Talking about songs, it was yet another example of the tussle between kaviarasar Kannaadhasan and the duo Visawanathan-Ramamurthi.

This particular song, illustrates kavingnar’s command over the language

“enna pArvai indha pArvai”
“idai melindhAl indha pAvai”

Picturisation: The camera is focused on the eyes of the heroine on the first line and slowly moves down to her hips and thus leading to the lyric.

Here is the play of words by the kavignar I wanted to point out. Focus is on the word “pArvai”.
The word has “rana” used in the word as the middle letter (idai, middle), when this letter fades, melindhAl, the result is “pAvai”

Or it can also be interpreted as:
“rana” idayinamaga (mei ezhuthil, vallinam, idayinam, mellinam endru mUndru vagai) irukka, melindhal viLaivadhu mellinam alla, verum uyir ezhuthe.

“enna pArvai indha pArvai”
“idai melindhAl indha pAvai”

Thursday, May 05, 2005

vaNakkathil mUnru vagai

“Hey wassup!!!”
“Hai!!!”
I am not sure if they carry any meaning. adhulayum, indha “Hai!!!”, God only knows what it really means.
vaNakkam, the Tamil way of greeting one another. I can hear murmurs, adhellam andha kAlam. Did you know that there are three ways, in Tamil culture to greet people with the same vaNakkam.
1. When the gesture is joining of two hands next to your heart. It means, it is delivered from your heart. It is usually exchanged between friends, close relatives etc. eg. vaNakkam mAmA
2. When the gesture is joining of hands in front of your face. It means it is delivered from your brain. Usually it is conveyed with respect to your teachers, your Boss, something like vaNakkam modhaLALi
3.When you join your hands above your head. It is usually seen in temples, where you pray to God, placing him on top of everything.

Ain’t it profound? Today we talk about communication protocols token rings, priority flags etc.

thamizhan maRabu kaNiporikkum porundhum!!!!”

Tuesday, May 03, 2005

Ariyakhudi to Udit Narayan

I was going through Zepplin’s blog on SPB and aha, found a good one to write today!!!! Right from the days of Ariakhudi Ramanujam Iyengar, often referred to the father of karnataka isai panthadhi, meaning the protocol for rendering the carnatic music. However, I feel he does not deserve the title. The prime reason being that he was instrumental for transforming most of the Thyagaraja keerthana’s meaningless or for that matter any foreign language compositions meaningless. (I refer to any other than Tamil as foreign language).
Take for instance
“Endharo mahanubhavulu Andharikki Vandhanamu”.
Meaning:- I respect all those great men.
An excellent composition by saint Thyagaraja. The sahithaym or the lyric has to be rendered the way it is mentioned above. Instead the way it is sung today, even by the most learned musicians is,
“Endharoma haanu baavu”
“loo andhari Ki Vandhanamu”.

This reminds me of an old Tamil saying “sukhumi Laghudhi ippili” for “ sukku miLagu thippili
The only person, till very recently, who I have heard rendering the song without disturbing its meaning is BMK. I happened to listen to SPB sing the song like the past week, though not very carnatic, yet did not spoil its contents. This attribute of his is not only true with his mother tongue, Telugu. I have heard him sing in various languages including Hindi and never once have I felt that the meaning is lost. (Of course, within my knowledge bounds).
Yet another notorious singer of recent times is Udit Narayan. There is no contest about his voice. He has an excellent voice and one of the best singers in the Hindi Film music world. But when it comes to singing Tamil songs, man he is awful.
Not once has he even come close to singing a song without murdering its contents.

“thamizh ini mella chagum!!!!”

Friday, April 29, 2005

A Statistical approach to estimate the “value” of LIFE.

Owing to the limitation in the English language I refer 'LIFE '(in capitals) to uyir / sans and 'life' (in small) to vAzhkkai / jeevan.
The task in hand is to estimate the “value” of LIFE. A simple but profound and most commonly used statistical tool to estimation is Simple Linear Regression Analysis. So to every regression analysis there exist a dependent variable and set of independent variables. It is governed by the principle equation
Y = [beta]n * [X]n + e
In the above equation the dependent variable is Y and the independent variables are represented in matrix notation [X], which means a set of variables X1, X2 …. Xn. So the idea is to estimate the value of the variable Y using already known values of [X]. [beta] is the slope of fit, which implies the dependency of Y over [X]. Finally the factor called ‘e’ which is the error value.
Here, the “unknown” variable LIFE adorns the hat of the dependent variable. To estimate this quantity we perform a regression analysis called life, with lot of hypothesis testing considering all the variables that helps us determine the value of LIFE.
To begin with let us first try and list all the independent variables;Parents, Spouse, Friends, Teacher, Colleagues, Children, Siblings, Nationality,Relatives, education, name, fame, wealth, occupation, Gender, language etc.
Mathematcally;
LIFE = B1*Parents+ B2*Spouse+ B3*Friends+ B4*Teacher+ B5*Colleagues+ B6* Children+ B7*Siblings+ B8*Nationality+ B9*Relatives+ B10*Education+ B11* Name+ B12* B13*Fame+ B14*Wealth+ B15*Occupation+ B16*Gender + B17* Language +e
(hint1) A very important scope of error to any statistical analysis technique is the Assumption of NORMALITY of variables. So beware and do test for normality before performing the Regression Analysis. But most often we assume them to be NORMAL considering the insufficiency of DATA to test.
The next step is to perform hypothesis testing with all the variables and figure out which ones are really SIGNIFICANT variables in estimating the value of LIFE. As a conservative statistician let us consider a 95% significance level. At this level with the available limited DATASET (my experience) the test resulted in the following.
LIFE = B1*Parents+ B2*Spouse+ B3*Friends+ B4*Teacher+ e.
The [beta] matrix or the slope we derive out of the test is what is called as knowledge. That is the virtue of the dependency we have on these significant variables. This measure is used to estimate the future values of the dependent variable.
In any statistical estimation methodology we have an important term called ‘e’ to make the equation sensible and realistic. This measure accounts for all that is unaccounted for n the estimation. This entity can neither be measured nor defined. This, I term it as DIVINITY or GOD.
Am I missing something…….
Oh my god yet another common blunder. Test for independence!!!!!
Oh Jeez! I now realize that I should have performed a multivariate analysis considering the dependency of the variables.

Thursday, April 28, 2005

peN pAkkum padalam

This is the topic that is most discussed amongst the people I relate to the most. The common place that every eligible (?) bachelor visits before marriage.
For whatever reasons, I still feel that our Indian society works the patriarchic way. So when does the Boy’s family really venture into the formality itself.?Does it not happen after all the screening, matching, compromising (parihAram) have been made? Somebody out there, please explain to me the necessity for this formality? Assuming there is some sanity to the explanations provided, why is it that the Guy’s family takes the first step in mouthing out the cliché poi solli anupparom, why is it the Girl’s family never ever heard of coming out with something like, ootanda solli anupparen.
Biologically, it is a proven fact that men are indecisive when it comes to choosing their soul-mate. So why the $@#!% the custom?
Will they ever realize how painful it is to be portrayed as unfit to live with in front of the whole contingent of friends and relatives? Though they are much more intelligent in choosing their life partner? I think in the whole of animal kingdom, Humans, that too the Indian community is the only species, where the parents court to aid their younglings progeny.

Ain’t it funny and degrading?

Ps: (?) in line 2 was to mark the pun on the word eligible.

Wednesday, April 27, 2005

ilakkiya nAyagan

en iniya thamizh makkaLe,
Read the title again. Now close your eyes, think about it for a minute!Was it "nadigar thilagam"? I can bet the hit rate would at least be close to 90%.I just finished reading "pArthibhan kaNavu", second one I am reading written by Kalki Krishnamurthy. Believe me, every single character that adores the "rAjpAt", as it is famously referred to in the "thamizh" theatrical circles, the picture that comes to my mind is this man. There have been many an actor who have taken up the princely act, from MKT to Kamal Hassan, but to me "ara neRi" (note the chinna ra) in its picturesque form only reminds me of Chevalier Sivaji Ganesan. How I wish he was orn a little later. The Indian movie makers, with the modern way of movie making, could have made a better use of this actor with more support from other departments of film making.

"mahAnubavarkku en vandhanangal"